Genetické vyšetrenia

Naše laboratórium sa zameriava na molekulárno - genetickú diagnostiku zriedkavých dedičných ochorení a diagnostiku dedične podmienených onkologických ochorení.

Názov vyšetrenia Gén Kategória Orpha.net

Polycystické obličky, AR

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PKHD1 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Amyotrofická laterálna skleróza

NGS panel
NGS panel Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Amyotrofická laterálna skleróza

sekvenovanie génu v celom rozsahu
SOD1 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Autizmus

NGS panel
NGS panel Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Biotín responzívne ochorenie bazálnych ganglií

sekvenovanie génu v celom rozsahu
SLC19A3 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

CADASIL

sekvenovanie génu v celom rozsahu
NOTCH3 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Coffin-Lowry syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
RPS6KA3 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Creutzfeldt-Jakob choroba

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PRNP Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Deficit GLUT1

sekvenovanie génu v celom rozsahu
GLUT1 (SLC2A1) Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Dystónia

NGS panel
NGS panel Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Dystónia, torzná typ 1

sekvenovanie exónu 5
TOR1A (DYT1) Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Epizodická ataxia typ 1

sekvenovanie génu v celom rozsahu
KCNA1 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Epizodická ataxia typ 2

sekvenovanie génu v celom rozsahu
CACNA1A Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Familiárna amyloidná polyneuropatia

sekvenovanie génu v celom rozsahu
TTR Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Friedreich ataxia

fragmentačná analýza
FXN Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Hallervonden-Spatz syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PANK2 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Hluchota

sekvenovanie génu v celom rozsahu
GJB2 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Hluchota

sekvenovanie génu v celom rozsahu
GJB6 Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Charcot-Marie-Tooth neuropatia

NGS panel
NGS panel Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia

Charcot-Marie-Tooth neuropatia

MLPA analýza
PMP22 MLPA Zriedkavé ochorenia / Neurologické ochorenia