O nás

Spoločnosť Progenet s.r.o. vznikla s cieľom zabezpečiť komplexné služby v oblasti klinickej genetiky. Ambulancia lekárskej genetiky ako aj genetické laboratórium Progenet poskytujú pacientom zdravotnú starostlivosť v najvyššom štandarde.

Naše laboratórium sa zameriava na molekulárno - genetickú diagnostiku zriedkavých dedičných ochorení a  diagnostiku dedične podmienených onkologických ochorení.


Ambulancia lekárskej genetiky

Ambulancia poskytuje genetické konzultácie pacientom a ich rodinám s podozrením na geneticky podmienené ochorenie. Odborným garantom ambulancie je Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Ambulancia je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zdravotnej poisťovne Union.

Genetické laboratórium

Najmodernejšie technické vybavenie a erudovaný personál poskytuje molekulárno - genetickú diagnostiku dedične podmienených ochorení v celom rozsahu.  Laboratórium disponuje 4 molekulárnymi genetikmi s dlhoročnou praxou  a lekárom - odborným garantom laboratória.
Laboratórium je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Union.