Zriedkavé ochorenia

Zriedkavé choroby predstavujú skupinu výskytom vzácnych, závažných, často chronických a progresívnych ochorení.

Onkogenetika

Identifikácia jedincov s genetickou predispozíciou k nádorovému ochoreniu môže poskytnúť testovanému individualizovanú dispenzarizáciu.