Genetické vyšetrenia

Naše laboratórium sa zameriava na molekulárno - genetickú diagnostiku zriedkavých dedičných ochorení a diagnostiku dedične podmienených onkologických ochorení.

Názov vyšetrenia Gén Kategória Orpha.net

Metylmalónová acidúria

sekvenovanie génu v celom rozsahu
MUT Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Obezita

sekvenovanie génu v celom rozsahu
LEP Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Obezita

sekvenovanie génu v celom rozsahu
MC4R Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Pompe choroba

sekvenovanie génu v celom rozsahu
GAA Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Porfýria variegata

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PPOX Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Porfýria, akútna intermitentná

sekvenovanie génu v celom rozsahu
HMBS Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Propiónová acidúria

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PCCA Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Propiónová acidúria

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PCCB Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Wilsonova choroba

sekvenovanie génu v celom rozsahu
ATP7B Zriedkavé ochorenia / Metabolické a endokrinologické ochorenia

Cockayne syndróm typ A

sekvenovanie génu v celom rozsahu
ERCC8 Zriedkavé ochorenia / Multisystémové ochorenia

Cockayne syndróm typ B

sekvenovanie génu v celom rozsahu
ERCC6 Zriedkavé ochorenia / Multisystémové ochorenia

Legius syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
SPRED1 Zriedkavé ochorenia / Multisystémové ochorenia

Lowe syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
OCRL Zriedkavé ochorenia / Multisystémové ochorenia

Alport syndróm, AR

sekvenovanie génu v celom rozsahu
COL4A3 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Alport syndróm, AR

sekvenovanie génu v celom rozsahu
COL4A4 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Alport syndróm, X-viazaný

sekvenovanie génu v celom rozsahu
COL4A5 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Bartter syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
CLCNKB Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Gitelman syndróm

sekvenovanie génu v celom rozsahu
SLC12A3 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Polycystické obličky, AD

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PKD1 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia

Polycystické obličky, AD

sekvenovanie génu v celom rozsahu
PKD2 Zriedkavé ochorenia / Nefrologické ochorenia