Somatické mutácie nádorovej DNA

Poskytujeme analýzu somatických mutácií v génoch, ktoré umožňujú personalizovanú terapiu (KRAS, NRAS, BRAF, EGFR, MET, BRCA1, BRCA2, IDH1, IDH2, MSI, metylácia MLH1 a BRCA1).

Našou prednosťou sú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, najnovšie prístrojové vybavenie a výsledky v bezprecedentne krátkom čase.

Ďalšie vyšetrenia:

Názov vyšetrenia Gén Kategória Orpha.net

BRAF (p.V600E, K601E, K601N, L597R, L597Q, A598V, G596R, D594X)

real-time PCR/sekvenovanie vybranej mutácie
BRAF (p.V600E, K601E, K601N, L597R, L597Q, A598V, G596R, D594X) Somatické mutácie z nádorovej DNA

EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21)

real-time PCR/sekvenovanie vybraných mutácií
EGFR (exóny 18, 19, 20 a 21) Somatické mutácie z nádorovej DNA

Gastrointestinálny stromálny tumor - KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18)

real-time PCR/sekvenovanie vybraných mutácií
KIT (exóny 9, 11, 13, 17 a 18) Somatické mutácie z nádorovej DNA

Gastrointestinálny stromálny tumor - PDGFRA (exóny 12, 14 a 18)

real-time PCR/sekvenovanie vybraných mutácií
PDGFRA (exóny 12, 14 a 18) Somatické mutácie z nádorovej DNA

IDH1 (kodón 132)

sekvenovanie vybraných mutácií
IDH1 (kodón 132) Somatické mutácie z nádorovej DNA

IDH1 (kodón 172)

sekvenovanie vybraných mutácií
IDH2 (kodón 172) Somatické mutácie z nádorovej DNA

KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

real-time PCR/sekvenovanie vybraných mutácií
KRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) Somatické mutácie z nádorovej DNA

MET - exon 14 skipping - zostrihové mutácie

MET - exon 14 skipping - splicing mutations Somatické mutácie z nádorovej DNA

Metylácia promótora génu MLH1

MS-MLPA analýza
metMLH1 Somatické mutácie z nádorovej DNA

MSI - mikrosatelitová instabilita

fragmentačná analýza
MSI (mikrosatelitová nestabilita) Somatické mutácie z nádorovej DNA

NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146)

real-time PCR/sekvenovanie vybraných mutácií
NRAS (kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146) Somatické mutácie z nádorovej DNA